Latihan

Aktiviti 1

BETULKAN AYAT-AYAT DIBAWAH DENGAN MEMASUKKAN TANDA
BACA YANG BETUL.

Aktiviti 2

Warnakan Jalur Gemilang mengikut kreativiti masing-masingAktiviti 3


Susun perkataan-perkataan berikut menjadi ayat yang betul.

1.   Gemilang ada Jalur warna empat.
________________________________________________

2.   Juga Malaysia bendera mempunyai.
________________________________________________

3.   Jalur dikenal Gemilang sebagai Bendera Malaysia.
________________________________________________

4.   Gemilang lagu selalu Kita Jalur menyanyikan
________________________________________________

5.   jalur mempunyai Gemilang empat Jalur belas
________________________________________________

 

Blogger news

Tentang Blog